Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Polar Whirlpool odznaczony Nagrodą Wrocławia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu składa serdeczne gratulacje Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK Polar-Whirlpool za otrzymanie nagrody Wrocławia.

Proszę przyjąć najwyższe wyrazy uznania za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Cieszymy się z Waszego sukcesu.

Wyrażając uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Waszego Klubu, składamy Zarządowi, wszystkim Członkom i Sympatykom serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów w kultywowaniu tej wspaniałej idei jaką jest Honorowe Oddawanie Krwi . Dziękujemy za pełną poświęcenia działalność na rzecz ratowania życia innym.

https://www.wroclaw.pl/honorowe-tytuly-i-nagrody-na-swieto-wroclawia-2018

 

źródło zdjęcia: https://www.wroclaw.pl/honorowe-tytuly-i-nagrody-na-swieto-wroclawia-2018

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.