Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

KREWKARTA-TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

RCKiK we Wrocławiu informuje, że można  zgłaszać się do naszego Centrum oraz Terenowych Oddziałów: Głogów, Legnica, Lubin w celu wyrobienia Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi, która zastąpiła wpis grupy krwi w starych dowodach osobistych.

Zachęcamy wszystkie osoby, które jeszcze nie posiadają krewkarty, do zgłaszania się w celu jej wyrobienia do RCKiK we Wrocławiu, ponieważ krewkarta może uratować ludzkie życie!!! Dzięki krewkarcie, lekarz może podjąć szybszą interwencję w sytuacji zagrożenia życia np. uczestnika wypadku drogowego, któremu potrzebna jest transfuzja konkretnej grupy krwi.

Po 3 oddaniach wyrabiamy ją dla dawcy BEZPŁATNIE!!!

                                                                                  W NASZYM CENTRU KREW-KARTĘ WYRABIAMY TYLKO OSOBOM PEŁNOLETNIM!!!

Zapraszamy!

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.