Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiudziałając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników.

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi lub jej składników.

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

  1. siedziba Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9,
  2. akcje zewnętrznego poboru krwi na ekipach wyjazdowych,
  3. Terenowy Oddział RCKiK w Głogowie, ul. Kościuszki 15,
  4. Terenowy Oddział RCKiK w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,
  5. Terenowy Oddział RCKiK w Lubinie, ul. Bema 5.

Pobierz >>>> 

  1. Ogłoszenie 
  2. Regulamin
  3. Umowa 
  4. Formularz ofertowy
  5. Załącznik do regulaminu 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.