Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

IV Ogólnopolska Akcja "CUD NAD WISŁĄ"

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Alercie Akcji Krwiodawstwa na hasło: "Cud nad Wisłą" od 22 maja do 30 września 2016 r.

Sprawdz szczegóły

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.