Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

                               Szanowni Krwiodawcy!

Osoby, które chcą otrzymać WYNIKi BADAŃ
czynników zakaźnych: WZW B, WZW C, HIV
oraz TESTU KIŁOWEGO
powinny zgłosić ten fakt w trakcie rejestracji.

Po odbiór wyników można zgłaszac się do rejestracji
po upływie 7 dni roboczych.

WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ MORFOLOGII KRWI
ODBYWA SIĘ W LABORATORIUM NA PARTERZE (POK. 1.10).

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.