Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

I miejsce w kategorii "Najlepsze działania CSR przedsiębiorstw w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia" dla naszego Centrum

Z wielką przyjemnością i radością informujemy, że w dniu 23 października podczas Plebiscytu IV Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health 2014, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zajęło I miejsce w kategorii "Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia" Pracę pn. “Sprawna działalność polskich przedsiębiorstw w promocji honorowego krwiodawstwa we współpracy z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 


Oceniała wyjątkowa kapituła w składzie: dr Iwona Mazur - Prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia (STOMOZ), Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży;   Prof. Ryszard Andrzejak - Lekarz, kierownik Działu Zdrowia Publicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu; Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; Maciej Sokołowski - Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu; Marek Tramś - Starosta Polkowicki; Dr Maria Węgrzyn - , adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek rady NFZ Oddziału Dolnośląskiego, członek kilku rad społecznych Szpitali,  ekspert ds. restrukturyzacji ochrony zdrowia woj. dolnośląskiego; Jakub Szulc - Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, członek Sejmowej Komisji Zdrowia; Maciej Piróg - Pełnomocnik Rektora – Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w budowie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Teresa Hernik - w latach 2010-2014 Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństw; Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki - Lekarz, Profesor nauk medycznych, od maja 2001 r. – zastępca Dyrektora Instytutu ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w Zdrowiu Publicznym

Nasze Centrum zostało docenione w zaszczytnym gronie za skuteczne działania marketingowe i aktywną współpracę z obszarze społecznej odpowiedzialności. Wyróżnieni za innowację marketingową w kategorii budowania pozytywnego wizerunku służby zdrowia oraz  koncentracji na działaniach marketingowych mających na celu zbudowanie stałej i lojalnej bazy krwiodawców. 

Naszą nagrodę dedykujemy wszystkim honorowym dawcom krwi, którzy codziennie ratują zdrowie i życie ludzkie,  pracownikom RCKiK we Wrocławiu, wszystkim przedsiębiorcom, mediom, organizacjom wspierającym nasze Centrum, dzięki którym prowadzimy bardzo skuteczne kampanie społeczne.  Zajęcie I miejsca motywuje nas do jeszcze cięższej pracy.

 

Dziękujemy serdecznie!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.