Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Gala "Zasłużony Krwiodawca dla RCKiK we Wrocławiu"

                                                                                                                                                                    fot. Krzysztof Citak  

Gala "Zasłużony Krwiodawca dla RCKiK we Wrocławiu"

Jak co roku, w dniach 22-26 listopada, obchodziliśmy Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań.
W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, podczas których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane
są odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia. 
RCKiK we Wrocławiu również w wyjątkowy  sposób uhonorowało naszych dawców. Dnia 24 listopada br., pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia,
odbyła się uroczysta gala, podczas której odznaczyliśmy 50 krwiodawców medalem „Zasłużony Krwiodawca dla RCKiK we Wrocławiu”.
Z upoważnienia Ministra Zdrowia, Wojewoda Dolnośląski odznaczył jednego z nich medalem  „Honorowy Dawca Krwi -  Zasłużony dla Zdrowia Narodu.”
Tytuł „Zasłużony Krwiodawca dla RCKiK we Wrocławiu” otrzymali Krwiodawcy  z najwyższym litrażem oddanej krwi >>> Pobierz listę odznaczonych 
Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz z Wrocławia.
Akademia odbyła się w Sali Wójtowskiej Starego Ratusza. Podczas gali gościliśmy bohaterów wydarzenia, czyli naszych wspaniałych krwiodawców, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia Annę Szarycz, Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joannę Nyczak, Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego PCK Jerzego Gierczaka, przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrekcję RCKiK we Wrocławiu. 
Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim odznaczonym Krwiodawcom.
Bardzo dziękujemy za bezinteresowne działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.
Dziękujemy w imieniu całego zespołu RCKiK we Wrocławiu oraz pacjentów, którym oddana honorowo krew ratuje życie.
Niech nasza wdzięczność stanie się apelem do ludzi zdrowych o chętne wspieranie tak pięknej idei pomocy.
Składamy serdeczne życzenia wielu lat życia w zdrowiu i radości. Życzymy, aby wypełniane przez
Państwa zadania były źródłem nieustającej satysfakcji, a pełna poświecenia i ofiarności postawa przynosiła powszechne uznanie.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.