Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Event w kinie

Już od 22 września br. startujemy z akcją „Event w kinie”. W miastach, gdzie swoje placówki mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w wybranych kinach przed seansami filmowymi, poczęstujemy Was słodkościami – krówkami. Będziecie mogli także dowiedzieć się jak zostać Honorowym Dawcą Krwi. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.twojakrew.pl w zakładce Przyłącz się! http://twojakrew.pl/index.php/event-w-kinie/

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.