Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

EuroCertyfikat dla RCKiK we Wrocławiu

W dniu 17 listopada 2011 r. podczas Wielkiej Gali wręczania nagród w Międzynarodowym Programie Promocji EuroCertyfikat 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu otrzymało prestiżowe europejskie wyróżnienie EuroCertyfikat w kategorii: Zarządzania Instytucją (zgodny z systemami jakości), dla Kadry Zarządzającej oraz Dobrych Praktyk Obsługi i Usług.
Wyróżnienie jest przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym sie na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. Statuetka „EuroCertyfikatu” zapewnia prestiż, a finaliści Konkursu uczestniczą w Europejskim Programie Promocji Jakości, który stanowi doskonałą okazję do promocji firmy na polskim i europejskim rynku, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, co bezpośrednio może przyczynić się do znacznego zdynamizowania rozwoju przedsiębiorstwa.
 
EuroCertyfikat jest oparty na zasadach międzynarodowej rywalizacji, co czyni go rzetelnym źródłem informacji o najbardziej wartościowych firmach i produktach w naszym kraju. Wygrywają firmy, które potrafią dostosować się do przepisów unijnych, spełniają jakościowe normy i reagują na zachodzące zmiany gospodarcze. Są w stanie sprostać wymogom silnej konkurencji.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.