Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dzień Sportu i Zdrowia w Volvo Polska

20 września uczestniczyliśmy z Dniu Sportu i Zdrowia organizowanym przez Volvo Polska we Wrocławiu przy ul. Mydlanej. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem, Społecznymi Instruktorami Młodzieżowymi PCK, Klubem Honorowych Dawców Krwi MPK Wrocław prowadziliśmy punkt promujący oddawanie krwi, oddawanie szpiku oraz udzielania pierwszej pomocy.
Można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.
Dla dzieci
PCK przygotowało miłe niespodzianki: stolik edukacyjny, balony oraz książeczki.
Dziękujemy serdecznie za przyłączenie się do wspólnej akcji i ogromne zaangażowanie w promocję oddawania krwi.
Dziękujemy również Volvo Polska za zaproszenie na tak ważne wydarzenie. 

 

           

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.