Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dziękujemy!

W walce z koronawirusem poczucie bezpieczeństwa jest wyjątkowo ważne - tak jak ważne są odpowiednie zapasy krwi ratującej życie.
Dzięki Wam - Honorowym Krwiodawcom, zapasy krwi są aktualnie zabezpieczone. Jesteście niezastąpieni! Wasza postawa daje wiarę, że ludzkie dobro jest odporne na wszystkie wirusy!
 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.