Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Drzwi Otwarte MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

W sobotę, 19 września br., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. kolejny raz otworzyło swoje zajezdnie dla wszystkich miłośników komunikacji miejskiej. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje: nauka jazdy tramwajem, przejażdżki zabytkowym taborem, prezentacja pojazdów i sprzętu technicznego, zawody sportowe i występy na scenie. Można też było zarejestrować się w Bazie DKMS jako potencjalny dawca szpiku oraz oddać krew.

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zarejestrowali 41 osób, 32 oddały krew. Łącznie pobranych zostało blisko 15 litrów krwi. 

 

        

 

Relacja i zdjęcia:  http://www.wroclaw.pl/dzien-otwarty-mpk-swieto-komunikacji

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.