Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dolnośląski Festiwal Nauki

Po raz kolejny Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przyłącza się do Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W dniach 20-25 września młodzież dolnośląskich szkół będzie uczestniczyła w panelu tematycznym pt. "Oddając krew, ratujesz zdrowie i życie drugiego człowieka". Zapraszamy do zapoznania się z tekstem opublikowanym na stronie DFN http://www.festiwal.wroc.pl/2013/index.php?c=article&id=1006

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.