Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dolnobrzescy krwiodawcy oddali krew dla potrzebujących

„Dolnobrzescy krwiodawcy oddali krew dla potrzebujących”
 
Dnia 30 maja w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się kolejna w tym roku akcja poboru krwi pod patronatem Europejskiej Fundacji HDK Krewniacy. W tym dniu wielu krwiodawców otrzymała swoje krewkarty i oddała krew dla potrzebujących dzieci leżących w szpitalach wrocławskich. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jest stałym punktem poboru krwi w powiecie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uhonorowało szkolę i Klub HDK”Rokita” dyplomem za propagowanie idei krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej. Szkoła uczestniczy również jako filar w programie HDK „Rokita” „Pobór krwi w każdej szkole ponadgimnazjalnej. Podaj dalej!” ,wdrożonym przez prezesa klubu Adama Łyczko. W dniu akcji nie zawiedli młodzi ludzie oraz stali krwiodawcy. Zarejestrowano 81 osób, a oddało 77 . Oddaliśmy prawie 35 litrów krwi, która pomoże dzieciom. Dziękuję wszystkim za dar serca, za życie dane drugiemu człowiekowi. Dzień ten zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego dla maturzystów, którzy wspierali akcję poboru krwi przez dwa lata po uzyskaniu pełnoletniości i pewnie dalej anonimowo na studiach uczestniczyć będą w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia oddając krew. Klub uhonorował wszystkich dyplomami i opaskami wielkiej rodziny krewniaków , a dla najwięcej zdających ufundował klubowe koszulki. Dziękuję wam kochani i liczę na wasze wsparcie i pomoc w realizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia propagowania idei krwiodawstwa i realizacji sensu życia w oddawaniu cząstki siebie innym.
Prezes HDK Adam Łyczko
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.