Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Miliczu - 22.11.07

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew i pomogli ratować ludzkie życie!

Po oddaniu krwi Dawcy otrzymywali upominki ufundowane przez wrocławską firmę KRUK S.A.

Zobacz galerie zdjęć http://www.rckik.wroclaw.pl/?id_kat=27&go=0&id=13

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.