Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

21.11.2023 » Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji tak wyjątkowego święta składamy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo.

Dziękujemy Honorowym Dawcom Krwi  za oddanie, poświęcenie, dobroć serca, chęć niesienia pomocy potrzebującym i bezcenny dar, jakim jest oddawana honorowo krew i jej składniki. Każdy Krwiodawca to szlachetny i bardzo wyjątkowy człowiek. Bezinteresownie oddaje krew, która codziennie ratuje zdrowie i życie ludzkie.

Pragniemy również podziękować wszystkim organizacjom, mediom, które na co dzień odpowiadają na nasze apele. Dziękujemy szpitalom i całej kadrze medycznej, która dba o zapewnienie krwi potrzebującym. Zasługują Państwo na najwyższe uznanie i szacunek społeczeństwa.  Dziękujemy za to, że jesteście, za to co robicie!

                                                                                                                                                                                      Dyrekcja wraz z Współpracownikami

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.