Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26.11.2006r

 
W dniach 22 – 26 listopada obchodzone są doroczne Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym okresie każdego roku staramy się w szczególny sposób pamiętać o ludziach, którzy pragną pomóc drugiemu człowiekowi.
W związku z tym, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) we Wrocławiu wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem chce zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę krwiodawstwa organizując akcje oddawania krwi przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dolnego Śląska. W poprzednich latach do akcji dzięki działaniom PCK we Wrocławiu włączyło się wiele szkół. Były to między innymi: I, III, IV, IX i XIV LO z Wrocławia, Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego z Oławy, Wyższa Szkoła Oficerska oraz Wyższe Seminarium Duchowne z Wrocławia.
 
            Wierzymy, że i w tym roku rezultatem tego szczytnego przedsięwzięcia pod hasłem
„Krew najcenniejszym darem życia: młodzież- dzieciom” będzie nie tylko kontynuowanie akcji, lecz także wzrost liczby Honorowych Dawców Krwi wśród młodego pokolenia.
 
Wszystkie osoby chcące dołączyć do tej akcji i oddać krew zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5-7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00, w soboty w godz. 8.00-12.00.
 
Miłym akcentem, oprócz wydawanych czekolad, dla krwiodawców Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu będzie codzienne (w dniach od 22 do 25 listopada) losowanie 100 okolicznościowych koszulek.
 
Centrum składa serdeczne życzenia dla wszystkich krwiodawców.
 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.