Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

22.11.2022 » Dni Honorowego Krwiodastwa

Szanowni Krwiodawcy, z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK składamy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy dzielą się z potrzebującymi bezcennym darem, jakim jest krew ratująca życie. Dziękujemy za Wasze oddanie, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość. Dziękujemy za to, że jesteście, za to co robicie!
 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.