Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

23.02.2024 » Dlaczego kolejne oddanie krwi lub jej składników (donacje) są ważne dla przetaczania składników krwi pacjentom?

Osocze uzyskujemy z krwi pełnej konserwowanej, można je także oddawać metodą aferezy (plazmafereza lub przy okazji oddawania płytek krwi). 

Aby osocze można było wydać bezpiecznie dla pacjenta to Krwiodawca musi być dwa razy zbadany na obecność wirusów, w odstępie co najmniej  16 tygodni. Proces ten nosi nazwę karencji i ma na celu wyeliminowanie tzw. „okienka diagnostycznego” u Dawcy, czyli wczesnego okresu zakażenia, w którym pomimo obecności czynników zakaźnych dostępnymi badaniami nie wykrywa się jeszcze zakażenia. 

Wobec powyższego, aby wydać osocze do szpitala próbka z oddania od Krwiodawcy musi być ponownie zbadana po minimum 16 tygodniach. 

Aby Twoje osocze można było wydać do szpitala tak zaplanuj kolejne oddania krwi lub jej składników, żeby oddać krew lub jej składniki po co najmniej 16 tygodniach, ale oczywiście w międzyczasie też można oddawać różne składniki krwi.

 

  

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.