Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

22-26 LISTOPADA 2009 R. DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF.DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, propagatorom krwiodawstwa, wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia i pragniemy podziękować za dar życia - dar krwi. W dniach 23-26 listopada 2008r. zapraszamy Krwiodawców do oddawania krwi w naszym Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu od godziny 7.30 do 18.00. Każdy dawca, który przyjdzie i odda krew otrzyma od nas drobny upominek. Niech nasza wdzięczność stanie się apelem do ludzi zdrowych o chętne wspieranie tak pięknej idei pomocy. Chętnych do oddania krwi zapraszamy też do naszych Oddziałów Terenowych: Głogów, ul. Kościuszki 15 pn-pt 7:00-11:00 Lubin, ul. Bema 5 pn-pt 7.30-10.00 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 pn-pt 7.00-11.30 śr.7.00-17.00 oraz na nasze akcje wyjazdowe – informacje na stronie.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.