Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

DLA DAWCÓW

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY DO LOSOWANIA KOLEJNYCH BILETÓW DO TEATRU POLSKIEGO.

25 MAJA (PIĄTEK) BĘDZIE MOŻNA WYLOSOWAĆ 50% RABAT NA KARNET NA BASEN PRZY UL. TEATRALNEJ.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.