Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Czy wiecie, że osoba z grupą krwi O RhD ujemny może być tzw. uniwersalnym dawcą ?

          Zasady transfuzji krwi i jej składników wynikają ze zgodności grupy krwi dawcy i biorcy w układzie ABO oraz układzie Rh, w tym w antygenie RhD.

Oznaczenie grupy krwi jako O RhD ujemny (O RhD−) - oznacza brak antygenów A i B oraz D na krwinkach czerwonych.  Grupa ORhD ujemny występuje w Polsce w 6%, czyli niewielka liczba dawców ma tą grupę krwi. Dawcą dla osoby O RhD ujemny musi być tylko ktoś o identycznej grupie krwi, czyli ORhD−. Natomiast zgodnie z zasadami transfuzji krew grupy ORhD− można przetoczyć każdemu pacjentowi.  Szczególnie jest to istotne przy szybkiej transfuzji, kiedy nie ma czasu na oznaczenie grupy krwi pacjentowi. W takich przypadkach Koncentrat Krwinek Czerwonych O RhD ujemny przetaczany jest pacjentowi, zanim nawet zrobiona jest próba zgodności. 

 Takie działanie ratuje zdrowie i życie wielu pacjentów, więc gorąco zachęcamy wszystkie osoby mające grupę ORhD ujemny do regularnego oddawania krwi.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.