Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brakuje krwi-zapraszamy na Rynek!

W związku z wakacyjnym niedoborem krwi dla pacjentów dolnośląskich szpitali i klinik zapraszamy wszystkie zdrowe i pełnoletnie osoby na duże, powszechne akcje pobierania krwi we Wrocławiu.
W dniach 16, 19 i 20 sierpnia na wrocławskim Rynku, przy Pręgierzu, a w dniu 17 sierpnia na placu Gołębim będzie można oddawać krew.
Współorganizatorami akcji w dniach 16 i 17 sierpnia jest Polski Czerwony Krzyż, Rada Osiedla Stare Miasto, Fundacja Ronalda McDonalda.
W dniu 17 sierpnia w Rynku, na placu Gołębim Rada Osiedla Stare Miasto, jak co roku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje Festyn Starego Miasta z koncertami, występem zespołów folklorystycznych, pokazami gry w Zośkę i football freestyle, nauką pierwszej pomocy, znakowaniem rowerów przez Policję. Festyn będzie połączony z poborem krwi, od chętnych którzy chcą ratować zdrowie i życie współmieszkańców oraz pragną w ten sposób wyrazić swoją solidarność z potrzebującym narodem gruzińskim. Fundacja Ronalda McDonalda
 
Współorganizatorem akcji w dniach 19 i 20 sierpnia pod hasłem: „Czy wiesz, że we wrocławskich szpitalach brakuje krwi?” jest firma Votum SA, organizator ogólnopolskich akcji KREW 2008.  
 
Obecnie w Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu brakuje krwi A Rh +, O Rh +, czyli dwóch grup krwi najczęściej występujących w społeczeństwie polskim, co jednocześnie jest związane z największa grupą pacjentów oczekujących na transfuzję. Brakuje także grup rzadkich: O Rh (-), A Rh (-), B  Rh (-). Krwinki czerwone wymienionych grup krwi wydawane są „na ratunek”, czyli w sytuacji, kiedy występuje pilna potrzeba krwi, np. potrzebna krew dla noworodka, nagła utrata krwi po wypadku, krwotok przy porodzie, zagrażający życiu niski poziom hemoglobiny pacjentów z chorobą nowotworową.
 
 
Szczegółowy plan akcji pobierania krwi:
16.08.08r., godz. 13.00-17.00, Wrocław, Rynek-Pręgierz
17.08.08r., godz. 13.00-17.00, Wrocław, Rynek-pl. Gołębi
19.08.08r., godz. 13.30-17.00, Wrocław, Rynek-Pręgierz
20.08.08r., godz. 13.30-17.00, Wrocław, Rynek-Pręgierz
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.