Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brakuje krwi - jak można pomóc?

Brakuje krwi - jak można pomóc?

W ciągu jednego tygodnia zapasy krwi we Wrocławiu obniżyły się o połowę. Ponownie stoimy przed groźbą, że zabraknie krwi dla potrzebujących transfuzji. Można pomóc organizując akcję oddawania krwi w Twoim miejscu pracy lub przychodząc do naszego Centrum.

„Ponownie brakuje krwi dla chorych potrzebujących transfuzji” mówi Ryszard Kozłowski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK). „W ostateczności krew sprowadzimy z innego regionu Polski” – zapewnia – „jednak wszędzie jest jej za mało. Stale sprawdzamy stany magazynowe innych RCKiK”.

Krew można oddawać przychodząc do RCKiK przy ul. Czerwonego Krzyża 5. Można też zorganizować akcję oddawania krwi w miejscu pracy lub nauki.

„Taki sposób oddawania krwi staje się coraz bardziej popularny” – mówi dr Małgorzata Szymczyk-Nużka z RCKiK – „Przyjeżdżamy do około 6 firm w miesiącu dając możliwość uratowania ludzkiego życia, a przy okazji frajdę i integrację zespołu. Oddanie krwi nie przeszkadza w wykonywaniu pracy biurowej”.

Pracownicy RCKiK pobierali krew między innymi w Urzędzie Miejskim, zakładach Volvo, TPSA, MPWiK oraz w szkołach wyższych i w licealnych. W najbliższych tygodniach krew oddadzą pracownicy biurowi Kauflandu, studenci Wyższej Szkoły Filologicznej (24 maja) i X Liceum Ogólnokształcącego (31 maja).

Do zorganizowania akcji oddawania krwi potrzebne jest duże pomieszczenie ok. 70m2 lub dwa mniejsze. Ważne jest dobre oświetlenie i wentylacja oraz dostęp do prądu. Pracownicy Centrum przyjadą z przenośnymi fotelami i sprzętem do pobierania krwi, przygotują kawiarenkę dla dawców. Optymalne godziny przeprowadzenia akcji są między 8:00 a 14:00, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb.

Aby zorganizować akcję oddawania krwi wystarczy skontaktować się z Działem Metodyczno-Organizacyjnym RCKiK tel. 071/3715819 (w godzinach od 8:00 do 14:00) email: metorg@rckik.wroclaw.pl i ustalić termin akcji. Można liczyć na pomoc w zaplanowaniu akcji, materiały informacyjne dotyczące krwiodawstwa i kwalifikacji dawców.

Krwiodawcą może być każda pełnoletnia osoba do 65 roku życia, ciesząca się dobrym zdrowiem i ważąca powyżej 50kg. Oddając krew należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.