Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brakuje krwi grup ujemnych Rh-

Zapasy krwi są na niskim poziomie. Brakuje krwi grup ujemnych (Rh-).

Prosimy honorowych dawców, jak i wszystkie osoby które po raz pierwszy chciałyby podzielić się z potrzebującymi darem krwi, o zgłaszanie się do naszego Centrum lub punktów poboru krwi.

Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum Krwiodawcy i godzinami otwarcia punktów poboru krwi oraz planem akcji wyjazdowych na terenie Dolnego Śląska.

Idąc oddać krew, zabierz ze sobą znajomych!
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.