Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brakuje krwi grup A Rh (-), B Rh (-) oraz 0 Rh (-). ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ODDAWANIA KRWI.

              

Drodzy Krwiodawcy!!!

Brakuje krwi grup A Rh (-), B Rh (-) oraz 0 Rh (-).

Krew jest najbardziej potrzebna dla pacjentów Hematologii Dziecięcej oraz  do zabiegów kardiochirurgicznych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.