Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brakuje krwi

W związku z brakiem krwi większości grup, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza wszystkie zdrowe osoby od 18 do 65 roku życia, do oddania krwi ratującej życie.
 
Chętnych dawców zapraszamy do zapoznania się z Vademecum Krwiodawcy oraz godzinami otwarcia punktów poboru krwi.
 
Przypominamy rówinież, że w sobotę 5/11/2005 nasze Centrum przy ul. Sienkiewicza będzie nieczynne, zapraszamy w tym dniu dawców do Banku Krwi przy ul. Pasteura 1.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.