Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Brak krwi!

 

          Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5 apeluje do wszystkich osób dobrej woli o dar serca w postaci własnej krwi.

          Obecnie brakuje krwi: wszystkich grup z Rh ujemnym, 0 Rh+, A Rh+, B Rh+.  Jesteśmy zmuszeni do sprowadzania nawet kilku jednostek krwi z innych Regionalnych Cenrtów.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.