Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla Krwiodawców w Głogowie i ulgowe bilety w Lubinie

Miło nam poinformować, że od 15 lipca br. Honorowi Dawcy Krwi
uprawnieni są do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Głogowie informuje, że od dnia 15 lipca 2011. Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni), legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się danym zaświadczeniem odpowiedniej ilości krwi, okazanym wraz z dokumentem tożsamości, uprawnieni są do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

GKM dla wymienionej grupy osób wydawana będzie bezpłatnie, po uprzednim złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w Biurze Obsługi Pasażera przyPl.Tysiąclecia w Głogowie.

Od 1 lipca 2011 r. Honorowi Dawcy Krwi uprawnieni są do korzystania z przejazdów ulgowych środkami komunikaci miejskiejw Lubinie.

Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni), na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo 20 l krwi w przypadku kobiet i 25 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.