Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

BRAKUJE KRWI A Rh (-) DLA 15 LETNIEJ DZIEWCZYNKI Z HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ!!!

BRAKUJE KRWI A Rh (-) DLA 15 LETNIEJ DZIEWCZYNKI Z HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ!!!
 
W związku z brakiem krwi grupy A Rh (-) potrzebnej dla 15 letniej dziewczynki z Hematologii Dziecięcej, a także grup A Rh + i  0 Rh (-) dla pacjentów dolnośląskich szpitali prosimy o zgłaszanie się krwiodawców  do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 a w soboty od 8.00 do 12.00.”
           Na dzień dzisiejszy w Centrum mamy zaledwie 1 woreczek krwi grupy  O Rh (-) i 1 woreczek grupy A Rh (-).
 
Zapraszamy do podzielenia się samym sobą – tak łatwo można podarować komuś życie!
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.