Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

BASEN PRZY HOTELU GEM

KOLEJNE WEJŚCIÓWKI NA BASEN PRZY HOTELU GEM BEDA LOSOWANE BĘDĄ OD 12-17 MARCA.

DO WYLOSOWANIA BĘDZIE 6 WEJŚCIÓWEK NA 3 WEJŚCIA NA BASEN W TERMINIE 24, 31.03 I 14.04.2007.

NA LOSOWANIE ZAPRASZAMY PO ODDANIU KRWI DO KAWIARENKI!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.