Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

BASEN

Drodzy Krwiodawcy!

Dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej 10-12, co miesiąc, 25 dnia każdego miesiąca, będą do wylosowania dwa 50% rabaty na karnet upoważniający do 10 wejść na basen. Jeżeli 25 wypadnie w dzień wolny od pracy, dnia następnego.

www.spa.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.