Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ambulans do pobierania krwi!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu w dniach 5-14 lipca będzie pobierać krew w specjalnym Ambulansie wypożyczonym od  Polskiego Czerwonego Krzyża.

05.07.           Środa Śląska

06.07.           Lubin (Tesco)

07.07.           Strzelin

08.07.           Wrocław (Leclerc)

09 -11.07.    Wrocław (Rynek)

12.07.           Oława

13.07.           Głogów (Komenda Powiatowa Policji)

14.07.           Góra 

 Wszystkich chętnych do oddania krwi gorąco zapraszamy!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.