Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

9 CZERWCA W SAMO POŁUDNIE DLA ŻYCIA!!!

Dziewiątego czerwca w samo południe rozpocznie się piąta edycja "Dla Życia"- imprezy promującej honorowe oddawanie krwi w lokalnej społeczności Wrocławia i Dolnego Śląska. Organizatorami akcji są Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Polski Czerwony Krzyż oraz Marek Łuszczki, dziennikarz i działacz społeczny. Uczestnicy akcji - honorowi krwiodawcy - będą mieli okazję nie tylko pomóc potrzebującym, ale też wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami.  

Akcja pobierania krwi odbędzie się w dniu 09 czerwca 2007r. od godziny 12.00 do 16.00 przy pomniku A. Fredry.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 18 do 65 lat do podzielenia się cząstką samego siebie i ratowania życia bliźniego.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.