Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

31 października pracujemy krócej!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że w dniu 31 października 2005 r. placówka przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 przyjmuje dawców w godzinach

                                                          7:30 - 14:00

Pozostałe placówki podległe wrocławskiemu RCKiK pracują w tym dniu bez zmian.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.