Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

3 sierpnia Pracownicy Firmy Cargill Oddział Bielany Wrocławskie i zaprzyjaźnionych firm oddawali krew dla Konrada. Wejdź do galerii zdjęć!!!

3 sierpnia 2007 pracownicy Firmy Cargill (Polska) Sp. z o.o Oddział Bielany Wrocławskie i zaprzyjaźnionych firm oddawali krew dla Konrada - małego pacjenta Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W sumie krew oddało 32 osoby, co dało prawie 15 litrów krwi. Już kolejny raz pracownicy Firmy Cargill wraz z pracownikami zaprzyjaźnionych firm udowodnili, że są w stanie podzielić się z potrzebującymi każdą kroplą tego życiodajnego płynu.

Wejdź do galerii zdjęć !!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.