Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

28 sierpnia 2009 odbyła się akcja krwiodawstwa w Magnolia Park we Wrocławiu

Do oddania krwi zgłosiło się 39 osób, z czego oddało 32 dawców.

Podczas tej akcji krwiodawcy oddali ponad 14 litrów krwi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.