Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

28 marca w Brzegu Dolnym odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Zobacz galerię zdjęć!!!

„Krew darem życia!”
 
            Pod hasłem: „Oddaj Krew. Podaj Dalej!” i programu „Akcja poboru krwi w każdej szkole” zaproponowanym przez Adama Łyczko, Klub HDK „Rokita” oraz pod patronatem Europejskiej Fundacji HDK Krewniacy, odbyła się 28 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, kolejna akcja oddawania krwi. Akcja połączona była ze zbiórka czekolad dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Ścinawie., jako dar krwiodawców.
            I tym razem ekipom z RCKiK we Wrocławiu nie zabrakło zajęcia przy poborze krwi. Zgłosiło się 91 osób , a oddało krew 75. Jak zawsze  nie zawiedli młodzi ludzie, absolwenci  i uczniowie naszej szkoły oraz wspierającą nas, stała grupa uczniów z dolnobrzeskiego liceum, której bardzo dziękuje i zapraszam dalej do oddawania bezcennego daru życia. Zawsze w tych akcjach nie brakuje stałych krwiodawców i sympatyków klubu HDK , którzy swoim przykładem również zachęcają swoje dzieci i młodych ludzi do takiego sposobu na życie.
Zebraliśmy podczas akcji 34 litry krwi dla potrzebujących oraz czekolady dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Ścinawie. Dziękuje serdecznie!
Wszyscy krwiodawcy, którzy w tym dniu oddali po raz trzeci honorowo krew otrzymają w maju podczas akcji zbiórki krwi tzw. KREWKARTY (art. Gazety Wrocławskiej 9 luty 2008r.). 
 
Jako krwiodawca i prezes Klubu HDK „Rokita” zapraszam w dalszym ciągu instytucje, zakłady pracy, szkoły do propagowania idei krwiodawstwa i zorganizowania akcji poboru krwi na swoim terenie. Jestem otwarty na współprace i wszelką pomoc w organizowaniu zbiórek krwi.
Program , jaki zaproponowałem szkołom, nauczycielom , osobom dla których ważne jest ludzkie życie
 i znana jest idea krwiodawstwa oraz instytucją w powiecie, na łamach KG- „Młodzi dla krwi”, został przyjęty
i już jest realizowany. Po raz pierwszy  odbyła się akcja w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie, gdzie zebrano 12,5 litra krwi, zachęcano młodzież do honorowego krwiodawstwa (opiekunem organizacji akcji była p. L.Tesla) Program ten jest realizowany od wielu lat w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Szkoła ta od wielu lat organizuje akcje poboru krwi i jest propagatora idei honorowego krwiodawstwa.
Koordynuję i współorganizuję zaakceptowane przez RCKiK we Wrocławiu akcje poboru krwi, organizowane 30 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie (org. K. Marczakiewicz i M. Krauz), 21 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie(organizator M. Przybyłowicz i  M. Janus) oraz 31 maja duża akcja poboru krwi dla mieszkańców Wołowa podczas festynu za WOK-iem, organizowanym przez p. M. Drzazgę (Publiczne Gimnazjum im. Ks. Twardowskiego)
Zapraszam wszystkich chętnych ludzi, którym nieobojętne jest ludzkie życie, a poprzez oddanie krwi mogą nim obdarować potrzebujących. Zapraszam młodzież, która nigdy w ważnych sprawach nie zawodzi
i jest nadzieją , że daru życia-KRWI nie zabraknie w naszych szpitalach.
Chcę również wszystkich zachęcić do udziału w akcji ogólnopolskiej pod nazwa „Łańcuch Krewniaków” propagujących transplantację, czyli ratowania ludzkiego życia poprzez przeszczepy. Krwiodawstwo i Transplantacja nie mogą bez siebie istnieć, dlatego propagowana jest przez EF HDK Krewniacy, sejm i kościół.
Będę organizował na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa akcje propagujące transplantację z jednoczesną możliwością podpisywania tzw. „Kart Woli”, które będziemy nosić przy sobie, deklarując w ten sposób naszą wolę przekazania naszych narządów na wypadek nagłej śmierci . Zapraszam wszystkich krwiodawców, ludzi młodych, szkoły, instytucje itd., do włączenia się do tej akcji. Zapraszam wszystkich ludzi pełnych miłości i wielkiego serca do wsparcia idei transplantacji i honorowego krwiodawstwa.
„Robiąc coś dla innych, robimy , to dla siebie”
Waldemar Adam Łyczko
     Prezes HDK „Rokita”
   Kontakt tel. 608587195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.