Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

25-lecie policyjnego klubu HDK

25-lecie policyjnego klubu HDK

Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. W tym czasie członkowie klubu oddali łącznie blisko 9 tysięcy litrów krwi. Jubileusz ten zbiega się z 90-tą rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi m. in. członkom policyjnego klubu przyznane zostały odznaczenia państwowe oraz Honorowe Odznaki PCK.

W sobotę podczas Dolnośląskiej Akademii z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi najbardziej zasłużonym w województwie przyznane zostały odznaczenia. Wśród wyróżnionych krwiodawców znaleźli się również członkowie policyjnego Klubu HDK przy KWP we Wrocławiu. Ośmiu funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia państwowe / Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi/. Trzynastu najbardziej zasłużonych krwiodawców otrzymało odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - insp. Zbigniew Maciejewski oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu - insp. Andrzej Grygosiński otrzymali odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia, a Klub HDK przy KWP we Wrocławiu otrzymał odznaczenie PCK II stopnia. Najwyższe odznaczenie dla krwiodawców – Kryształowe Serce otrzymał obecny Prezes Klubu HDK przy KWP we Wrocławiu – Krzysztof Klarecki.

Pierwsze Kluby Honorowego Krwiodawstwa powstawały wszędzie tam gdzie było duże zapotrzebowanie na krew. Pierwszymi krwiodawcami byli studenci, wojsko oraz funkcjonariusze milicji. Pierwsze indywidualne oddawanie krwi przez milicjantów odnotowano w 1955 r., pomimo, iż w początkowym okresie nie było Klubów HDK.
Wówczas zrodził się pomysł utworzenia takiego Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród funkcjonariuszy. Tak doszło do powstania 12 stycznia 1983 roku Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża wśród funkcjonariuszy.

Pierwszym prezesem klubu był Henryk Ziętek. W chwili obecnej od kwietnia 2007 roku prezesem klubu jest Krzysztof Klarecki.

Na dzień dzisiejszy klub zrzesza blisko 300 członków, w tym ponad 40 kobiet. Członkowie klubu oprócz krwiodawstwa pomagają w organizacji poborów krwi w różnych punktach miasta. W pomieszczeniach klubu organizują 2-3 razy w roku akcje grupowego poboru krwi. Współpracują zarówno z Wojskowym jak i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jak ważna jest krew i to co robią członkowie policyjnego klubu nie trzeba tłumaczyć. Aby jeszcze bardziej to zobrazować była policjantka napisała kilka lat temu wiersz:

„KREW JEST DAREM ŻYCIA,
KAŻDY Z NAS TO POWIE,
GŁOSZĄ O TYM HASŁA
I W POTOCZNYM SŁOWIE,
KREW ODDANA DZISIAJ
DLA LUDZI W POTRZEBIE,
MOŻE SIĘ W PRZYSZŁOŚCI,
PRZYDAĆ I DLA CIEBIE.”


Regina Sudolska
emerytowana policjantka


Klub HDK przy KWP we Wrocławiu podczas w swojej 25-letniej był odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami Polskiego Czerwonego Krzyża, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Odznakami Klubów HDK PCK różnych zakładów pracy i organizacji z całego kraju, m. in. :

1. Rubinową Kroplą Krwi
2. Złotą Odznaką Janka Krasickiego
3. Odznaką Honorową PCK III. – stopnia

Członkowie naszego klubu są posiadaczami odznaczeń państwowych, czerwonokrzyskich i resortowych m. in.:

1. Złote Krzyże Zasługi
2. Srebrne Krzyże Zasługi
3. Brązowe Krzyże Zasługi
4. Kryształowe Serce

Najbardziej zasłużeni pod względem oddanej krwi w okresie 25-lecia są:

Pierzchała Bogusław - 80.630
Marciniak Mariusz - 68.090
Huzarski Stanisław - 43.970
Strzelecka Janina - 42.550
Skrzypek Grzegorz - 40.000


W tym czasie członkowie klubu oddali łącznie blisko 9 tysięcy litrów krwi.


nadkom. Krzysztof Zaporowski                            Zapraszamy do galerii zdjęć !!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.