Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

25 stycznia 2008r. Klub HDK Rokita w Brzegu Dolnym zorganizował akcję oddawania krwi!

W piątek 25 stycznia, odbyła sie w Zespole Szkół Zawodowych pierwsza w
tym roku akcja krwiodawstwa organizowana pod patronatem Europejskiej
Fundacji HDK Krewniacy. W tym dniu Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa nie narzekało na brak pracy. Krwiodawcy zasilili bank
krwi o następne 40 litrów . z tego 4,5 litra Klub HDK "Rokita" przekazał
do Centrum Onkologii w Warszawie dla studentki oczekującej na
chemioterapię. Pozostała krew trafi do klinik dziecięcych. Dziękuje
stałym krwiodawca , którzy nigdy nie zawodzą . Swoja postawą dają
przykład młodzieży licznie wspierającej każdą bezinteresowną inicjatywę
pomocy innym. Dziękuje i zapraszam maturzystów i chętnych do wzięcia
udziału w akcji 28 marca. Prezes HDK A. Łyczko
/*
"Kryształ dla Klubu"*/
Tego samego dnia na spotkaniu noworocznym w starostwie,Klub HDK "Rokita"
został uhonorowany przez Starostę Wołowskiego i Zarząd Powiatu
"Kryształem roku 2007" za propagowanie wśród młodzieży szlachetnej idei
krwiodawstwa, która przypomina nam wszystkim, że sensem naszego życia
jest dzielenie sie z drugim człowiekiem darem bezcennym jakim jest "KREW
".Dziękuje wszystkim uczniom w naszej szkole i młodzieży, która wspiera
każdą akcję i napełnia mnie pewnością , że ważne jest , to co wspólnie
robimy dla innych. A. Łyczko
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.