Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

23 maja (piątek) Centrum Krwiodawstwa będzie przyjmowało dawców w godzinach 7.30-18.00!!! ZAPRASZAMY

23 maja 2008r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Oddziały Terenowe w Legnicy, Lubinie i Głogowie czynne będą tak jak zwykle w dzień powszedni.

24 maja (sobota) RCKiK we Wrocławiu czynne będzie w godz. 8.00-12.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych do oddawania krwi!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.