Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

18 marca - czynny tylko Bank Krwi

18 marca - czynny tylko Bank Krwi

18 marca 2006r. (sobota) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5 będzie nieczynne.

Dawcy krwi przyjmowani będą w tym dniu tylko w Banku Krwi ul. Pasteura 1 (przy Klinikach) w godz. od 8:00 do 12:00.

Od 20 marca 2006r. Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża 5 będzie czynne według zwykłych godzin.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.