Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

10 listopada Centru Krwiodawstwa i Oddziały Terenowe pracują tak jak zawsze w dni powszednie!!! 11 listopada Centrum Krwiodawstwa jest nieczynne!!!

10 listopada 2008r. /poniedziałek/ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czynne jest w godzinach 7.30-18.00.

Terenowe Oddziały przyjmują dawców tak jak w dni powszednie:

TO w Legnicy 7.00-11.30

TO w Lubinie 7.30-10.00

TO w Głogowie 7.00-11.00

Zapraszamy!!!

11 listopada Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu i Terenowe Oddziały jest nieczynne!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.