Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

1 listopada 2008r. Centrum Krwiodawstwa jest nieczynne!!!

1 listopada 2008r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Oddziały Terenowe w Legnicy, Lubinie i Głogowie są nieczynne!!!
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.