Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Żołnierze Wojska Polskiego oddawali w sierpniu krew dla pacjentów dolnośląskich klinik i szpitali. Zobacz galerię zdjęć!!!

            Żołnierze Wojska Polskiego oddawali w sierpniu  krew dla pacjentów dolnośląskich klinik  i szpitali.            
 
            W miesiącu sierpniu br. sytuacja służby krwi na Dolnym Śląsku uległa zdecydowanej poprawie. Zwiększyła się liczba osób, które z potrzeby serca ofiarowały swoją krew potrzebującym. Wśród dawców nie zabrakło żołnierzy Wojska Polskiego z Krosna Odrzańskiego, Leszna, Międzyrzecza, Sulechowa, Świętoszowa, Wrocławia i Żagania, którzy wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa. W gronie krwiodawców powitaliśmy żołnierzy z 11-tej  Lubuskiej  Dywizji Kawalerii Pancernej imienia Króla Jana III Sobieskiego z Żagania, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz 2 Batalionu Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego. Dzięki ich ofiarności szpitale naszego regionu i wrocławskie kliniki Akademii Medycznej są obecnie bez zakłóceń zaopatrywane w składniki krwi, a planowe zabiegi mogą być przeprowadzane w wyznaczonych terminach.
            Za każdą kroplę żołnierskiej krwi, oddaną z potrzeby serca drugiemu człowiekowi  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu  wszystkim żołnierzom - honorowym dawcom krwi  z  wymienionych jednostek Wojska Polskiego  składa serdecznie podziękowania.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.