Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-09-03
Od godziny: 09:00
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: Strzeliński Ośrodek Kultury
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Mickiewicza 2
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.