Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-06-17
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: Centrum Aktywności Lokalnej
Miejscowość: Milicz
Ulica: Waresiaka 7
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.