Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 20.08.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus brakujący stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus niski stan

Krew RhD (-) minus

B RhD minus brakujący stan AB RhD minus niski stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.