Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 20.10.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus niski stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wystarczający stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus brakujący stan AB RhD minus brakujący stan
Apelujemy o oddawanie krwi

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.