Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
Dialog z dnia
Temat dialogu technicznego
Termin składania ofert / wniosków
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.